?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 遵义君盛汽RU赁提醒您下雪天开出注?- 遵义市宇E汽车租赁有限公?/title> <meta name="Keywords" content="遵义君盛汽RU赁"> <link href="/template/NEST74008/lib/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l fl"> 遵义市宇E汽车租赁有限公司是一家专业的<a href="/">遵义UR公司</a>?a href="/supply/">遵义汽RU赁公司</a>?a href="/news/">遵义代驾UR</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33490/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header"> <div class="w1200"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20190408094936.png" alt="遵义市宇E汽车租赁有限公? /></div> <div class="search fr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST74008/images/sea.jpg" alt="遵义UR" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="menu_in w1200"> <ul> <li><a href="/" target="_blank">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="UR服务" target="_blank">UR服务</a></li> <li><a href="/swzc/" title="商务UR" target="_blank">商务UR</a></li> <li><a href="/news/" title="最新资? target="_blank">最新资?/a></li> <li><a href="/download/" title="公司环境" target="_blank">公司环境</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="URȝ" target="_blank">URȝ</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="在线报h" target="_blank">在线报h</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180606043715.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190124102240.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190408100132.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main w1200"> <div class="wraptit"> <span>新闻中心</span> <p>—————?nbsp; NEWS  —————?/p> </div> <div class="inspro"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/" title="公司动? target="_blank">公司动?/a></li> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" target="_blank">行业新闻</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="nav"> <span>您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</span> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_con"> <div class="prolist"> <div class="news_detail"> <h1>遵义君盛汽RU赁提醒您下雪天开出注?/h1> <div class="funn">来源Q?a href='http://www.suzv.top/news/54.html'>http://www.suzv.top/news/54.html</a>  作者:<a href="http://www.suzv.top/" title="遵义UR公司" target="_blank">遵义UR公司</a> 发布旉:2018-10-19</div> <p><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><a href="http://www.suzv.top/supply/21.html" target="_blank">遵义君盛汽RU赁</a>提醒您下雪天开出注?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"> </span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">冬天里,在n受O天雪q同时Q交通出行也变得不方便了,其是自己开车出行的朋友Q需要格外注意在雪天的行车事V?/span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">遵义君盛汽RU赁告诉您冬天开车需注意</span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">冬季雪地路面附着pL非常低,车轮Ҏ打滑Q行车的危险性非常大Q稍微不注意׃发生事故。雪停之后,冰雪开始慢慢消融时Q冰雪؜合物更容易造成车辆打滑Q所以更要需要注意行车安全!</span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">一、出发前Q雪天开车上路前要做的三件事?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">1、清理Rw积?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">2、清理汽车周边环?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3、热车和h</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">二、在路上Q冰雪天开车的三g?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">1、行?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">2、刹?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3、心?/span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">三、泊车:雪天应该把R停哪里? </span><br /> <br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">ȝQ其实做M事情都是有备无患的,各位车主在入冬之前就做好相关的防范工作。比如检查胎压,lRw做好保护膜。另外要提醒各位的是Q雪天行车,其是在正在下雪的时候开车,各位司机朋友应根据情冉|开大灯及前后雾灯。以便让其它车辆更好的观察到自己Q从而提高行车的安全性?/span><br /></p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d7%f1%d2%e5%be%fd%ca%a2%c6%fb%b3%b5%d7%e2%c1%de'>遵义君盛汽RU赁</a>,</div> <div class="fun"><div>上一?<a href="55.html">遵义出租婚R|ChUR需注意</a></div> <div>下一?<a href="53.html">遵义商务URQ如何保d动机</a></div> </div> <div class="news_con"> <div class="reti">相关新闻</div> <ul> <li><a href="http://www.suzv.top/news/54.html" title="遵义君盛汽RU赁提醒您下雪天开出注? target="_blank">遵义君盛汽RU赁提醒您下雪天开出注?/a><span>2018-10-19</span></li> <li><a href="http://www.suzv.top/news/13.html" title="遵义君盛汽RU赁qR辆长旉攄的危? target="_blank">遵义君盛汽RU赁qR辆长旉攄的危?/a><span>2018-07-13</span></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="c_pro"> <div class="reti">相关产品</div> <ul> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_in"> <ul> <a href="/" target="_blank">|站首页</a> | <a href="/about/" title="公司? target="_blank">公司?/a> | <a href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="/supply/" title="UR服务" target="_blank">UR服务</a> | <a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> | <a href="/4g/" title="手机|站" target="_blank">手机|站</a><br/> </ul> <p> Copyright ©  www.suzv.top(<a href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a href="http://www.suzv.top"> 遵义市宇E汽车租赁有限公?/a><br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-10/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273942284'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273942284%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>  Powered by <a href="http://www.nestcms.com" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> <p>遵义汽RU赁公司哪家好?遵义婚RU赁怎么P遵义市宇E汽车租赁有限公怸业提供遵义商务租车、遵义租车网、遵义租车公司哪家好、贵州租车公司等汽RU赁服务,代驾UR服务Q欢q来电咨询?/p> <p>热门城市推广Q?/p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".menu").posfixed({ distance:0, pos:"top", type:"while", hide:false }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://www.juheweb.com/demo/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/posfixed.js"></script> <a href="http://www.suzv.top/"><span class="STYLE1">ϻ׿</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.lqkmnq.icu">ְֻ</a> <a href="http://www.nfveep.com.cn">Ѷ21</a> <a href="http://www.ktcurs.icu">Ԥ</a> <a href="http://www.kynnpx.cn">ͨţţ</a> <a href="http://www.tqzdct.icu">8</a> <a href="http://www.fbxcil.icu">pk10Ԥ</a> <a href="http://www.lggqsx.icu">вعٷվ</a> <a href="http://www.jnzfvf.icu"> pk10ΪʲôһѺ</a> <a href="http://www.aiubal.icu">طͶע</a> <a href="http://www.sypqrf.cn">ׯƾϷapp</a> <a href="http://www.ubjduh.icu">ƻֻ</a> <a href="http://www.aejbkq.cn">2018ըشȫ</a> <a href="http://www.imjqhp.icu">˻Ʊְ</a> <a href="http://www.mtbpqg.com.cn">ʱȷ007</a> <a href="http://www.tgoust.icu">ɽʮһѡͼ360</a> <a href="http://4398691.com.cn">ʱʱȫ߼ƻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>