?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> UR竟有七大好处Q你造吗Q遵义租车公司告诉你 - 遵义市宇E汽车租赁有限公?/title> <meta name="Keywords" content="遵义UR公司"> <link href="/template/NEST74008/lib/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l fl"> 遵义市宇E汽车租赁有限公司是一家专业的<a href="/">遵义UR公司</a>?a href="/supply/">遵义汽RU赁公司</a>?a href="/news/">遵义代驾UR</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33490/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header"> <div class="w1200"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20190408094936.png" alt="遵义市宇E汽车租赁有限公? /></div> <div class="search fr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST74008/images/sea.jpg" alt="遵义UR" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="menu_in w1200"> <ul> <li><a href="/" target="_blank">首页</a></li> <li><a href="/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" title="UR服务" target="_blank">UR服务</a></li> <li><a href="/swzc/" title="商务UR" target="_blank">商务UR</a></li> <li><a href="/news/" title="最新资? target="_blank">最新资?/a></li> <li><a href="/download/" title="公司环境" target="_blank">公司环境</a></li> <li><a href="/about/about2.html" title="URȝ" target="_blank">URȝ</a></li> <li><a href="/about/about3.html" title="在线报h" target="_blank">在线报h</a></li> <li><a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180606043715.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190124102240.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190408100132.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main w1200"> <div class="wraptit"> <span>新闻中心</span> <p>—————?nbsp; NEWS  —————?/p> </div> <div class="inspro"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/" title="公司动? target="_blank">公司动?/a></li> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" target="_blank">行业新闻</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="nav"> <span>您当前的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司动?/a> > 详细内容</span> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_con"> <div class="prolist"> <div class="news_detail"> <h1>UR竟有七大好处Q你造吗Q遵义租车公司告诉你</h1> <div class="funn">来源Q?a href='http://www.suzv.top/news/81.html'>http://www.suzv.top/news/81.html</a>  作者:<a href="http://www.suzv.top/" title="遵义UR公司" target="_blank">遵义UR公司</a> 发布旉:2019-04-30</div> <p><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">你不知道的租车行?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><b><a href="http://www.suzv.top/" target="_blank" style="font-weight:bold">遵义UR公司</a></b></span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">汽车制造商 , 汽Rl销商和汽R用户有机的紧密结合在一赗在发达国家Z的消费观念已十分成熟 , Ҏ车租赁的认识也很全面Q汽车租赁的益处已被Z普遍接受Q这如同我们Ҏ家公司的认识q程一栗?nbsp;</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">汽R消费虽然目前大多Ch以ؓ买R比较合算Q?认ؓ自己买的车,资是自qQ心里有满感。但Z没有认真核算Q如果仔l核你会发C车远不如UR。无论是对单位还是对个h都有以下七个斚w的优势:</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">1</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">车型可随时更?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">随着Z消费水^的提高,寚w档消费品有不断更新的Ʋ望。在Ƨ美Zq_8个月更换一ơR型。假如你现在p三十多万元购C台福特车,因社会经发展很快,一q后汽R的性能、外观改q很多,而h格却会大q下降。一q后Q你如果x新R?Q老R可能15万元很隑֍出。这意味着一q中车h损失接近20万元。但假如你租赁一台福特RQ只需10余万元。而且Q可随时U用最新R型。从目前Zl常更换手机的状况就能预料到几年后,l常换新车,是Z最新的时尚 ?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">2</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">解除车辆l修、年度检查的烦恼</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><b><a href="http://www.suzv.top/supply/40.html" target="_blank" style="font-weight:bold">遵义UR公司</a></b></span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">告诉你自购R辆后对R辆的l修和保d一q一度的车辆q检要耗费很多财力和精?。但你如果租车,׃存在q些烦恼 Q无论是车辆l修q是其它原因QR辆不能正怋用时Q租赁公叔R会及时提供替代RQ保证你的用车?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">可充分提高资金利用率</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">如果你自购R辆要一ơ性支?0万元Q但如果你肯一ơ性投资这么多自有资金购RQ那么你一定有很高的经营能力。也是说你UR和买车相比至可节省一ơ性投?0万元。你用这20万元ȝ营,又可产生一W可观的利润?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">4</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">可保证你良好的胦务状?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">自购车辆必然会造成固定资增加、借款增加、流动资产减财务出现不良状况。而租赁R辆将有效回避上述风险?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">5</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">有利于提高成本观c减浪?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">自购车辆使用旉心所Ԍ特别是单位公车,U自用R现象较多Q造成不必要的费Q而如果租赁RQ一是可Ҏ业务需要随时调控用车数量,二是用R人知道自q用R成本Q可直接减少不必要的用R?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">6</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">万一发生交通事故,U赁公司能全力协?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><b><a href="http://www.suzv.top/supply/41.html" target="_blank">遵义UR</a>公司</b></span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">告诉你驾驶自购R辆,一旦发生事故,p与保险公怺涉,因RM熟悉报案理赔E序Q往往会浪费许多时间和金钱。作R辆管理的专业U赁公司Q^时就与保险公司有良好的合作关pR在处理理赔q程中,必然有明昄优势Q?Z解除后顾之忧?/span><br /></p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%d7%f1%d2%e5%d7%e2%b3%b5%b9%ab%cb%be'>遵义UR公司</a>,</div> <div class="fun"><div>上一?<a href="82.html">新手URQ需要注意什么?</a></div> <div>下一?<a href="80.html">商务UR六大优势</a></div> </div> <div class="news_con"> <div class="reti">相关新闻</div> <ul> <li><a href="http://www.suzv.top/news/81.html" title="UR竟有七大好处Q你造吗Q遵义租车公司告诉你" target="_blank">UR竟有七大好处Q你造吗Q遵义租车公司告诉你</a><span>2019-04-30</span></li> <li><a href="http://www.suzv.top/news/76.html" title="扒胎机选购注意事项" target="_blank">扒胎机选购注意事项</a><span>2019-01-16</span></li> <li><a href="http://www.suzv.top/news/72.html" title="遵义UR公司告诉您用车的节a常? target="_blank">遵义UR公司告诉您用车的节a常?/a><span>2018-12-10</span></li> <li><a href="http://www.suzv.top/news/69.html" title="遵义UR公司Q汽车安全气囊与气帘有什么区? target="_blank">遵义UR公司Q汽车安全气囊与气帘有什么区?/a><span>2018-11-17</span></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="c_pro"> <div class="reti">相关产品</div> <ul> <li> <h3><a href="/supply/42.html" title="遵义UR公司哪家? target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33490/201904031736040993349087972.jpg?path=www.suzv.top/uploads/cp/201904031736040993349087972.jpg" width="240" height="175" alt="遵义UR公司哪家?/></a></h3> <h4><a href="/supply/42.html" title="遵义UR公司哪家? target="_blank">遵义UR公司哪家?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/41.html" title="遵义UR" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33490/201905291722582523349059897.jpg?path=www.suzv.top/uploads/cp/201905291722582523349059897.jpg" width="240" height="175" alt="遵义UR"/></a></h3> <h4><a href="/supply/41.html" title="遵义UR" target="_blank">遵义UR</a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/40.html" title="遵义UR公司" target="_blank"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33490/201904031734066453349050134.jpg?path=www.suzv.top/uploads/cp/201904031734066453349050134.jpg" width="240" height="175" alt="遵义UR公司"/></a></h3> <h4><a href="/supply/40.html" title="遵义UR公司" target="_blank">遵义UR公司</a></h4> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_in"> <ul> <a href="/" target="_blank">|站首页</a> | <a href="/about/" title="公司? target="_blank">公司?/a> | <a href="/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="/supply/" title="UR服务" target="_blank">UR服务</a> | <a href="/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> | <a href="/4g/" title="手机|站" target="_blank">手机|站</a><br/> </ul> <p> Copyright ©  www.suzv.top(<a href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a href="http://www.suzv.top"> 遵义市宇E汽车租赁有限公?/a><br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-10/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273942284'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273942284%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>  Powered by <a href="http://www.nestcms.com" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </p> <p>遵义汽RU赁公司哪家好?遵义婚RU赁怎么P遵义市宇E汽车租赁有限公怸业提供遵义商务租车、遵义租车网、遵义租车公司哪家好、贵州租车公司等汽RU赁服务,代驾UR服务Q欢q来电咨询?/p> <p>热门城市推广Q?/p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".menu").posfixed({ distance:0, pos:"top", type:"while", hide:false }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://www.juheweb.com/demo/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/posfixed.js"></script> <a href="http://www.suzv.top/"><span class="STYLE1">ϻ׿</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.txqfos.cn">mgϷ</a> <a href="http://www.kdzufc.icu">ʱʱƭ</a> <a href="http://www.dbmxao.com.cn">̬ӮǮ</a> <a href="http://www.ctxchi.icu">С</a> <a href="http://0301004.com.cn">ʱʱôע</a> <a href="http://www.mycypl.icu">ֹ</a> <a href="http://www.aqziqq.cn">˿ַ̳</a> <a href="http://www.snlwkd.icu">888ע¼ҳ</a> <a href="http://www.mmckun.cn">ȷֱ</a> <a href="http://www.jyqqoq.icu">˫ɫʽͶעн</a> <a href="http://www.ybfhbw.cn">pk10ٷͶעƽ̨</a> <a href="http://www.obpsuw.icu">㶫ʱʱ11ѡ5</a> <a href="http://www.whgrck.icu">븴ʽжṩ</a> <a href="http://www.opmotu.com.cn">ׯţţ</a> <a href="http://www.aghodi.icu">վ׼ƶapp</a> <a href="http://www.tkfauu.cn">齫ͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>